HOME
ADOPTIE PROCEDURE

1.   CONTACTPERSOON

U heeft interesse in één van onze honden die op de adoptiepagina staat. Bij de CV van iedere hond staat er in de hoek rechtsboven een telefoonnummer en emailadres van de contactpersoon die verantwoordelijk is voor de plaatsing. Neem aub contact op met deze medewerkster. Per telefoon, maar liever nog per mail. Deze medewerkster is zo goed als dagelijks in contact met het opvanggezin waar de hond verblijft en is dus op de hoogte van zijn gedrag en evolutie. Zij zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Indien u een email stuurt , zou het prettig zijn als u vast iets meer kunt vertellen over uw gezinssituatie, werktijden, andere huisdieren,woonomgeving enz.

2.   DE SCREENING

Uiteraard zijn hondjes verschillend van elkaar en hebben ook behoefte aan een verschillend soort gezin, woonomgeving, enz. Onze medewerkster zal een aantal vragen stellen over het leven dat u kunt bieden aan de hond, maar ook naar wat u verwacht van een hond. Zo kan ze beoordelen of de hond/pup en u een goed match zouden kunnen zijn. Zijn jullie het samen eens dat de hond en u bij elkaar passen, dan kan een afspraak geregeld worden met het opvanggezin waar de hond verblijft.

Voor honden die net aangekomen zijn in het opvanggezin geldt dat deze minimaal een week in het opvanggezin blijven alvorens ze geplaatst mogen worden. Dit is om de hond de kans te geven enigszins te acclimatiseren in zijn nieuwe situatie en voor het opvanggezin de mogelijkheid om een goed beeld van de hond te krijgen. Voor pups jonger dan 6 maanden geldt dat zij pas na 2 weken verblijf in het opvanggezin geplaatst mogen worden, omdat pups extra kwetsbaar kunnen zijn. Na minimaal 1 week verblijf in het opvanggezin mag een kennismaking met de pup plaatsvinden.

3.   DE KENNISMAKING

Bij het opvanggezin in huis zult u kennis kunnen maken met de hond. Ook onze medewerkster voor de opvang zal vragen hebben, want zij weet het best hoe de hond reageert en wat hij nodig heeft. Zij zal ook kunnen observeren hoe de hond op u reageert , want het moet langs beide kanten 'klikken' ! Vooral honden die al wat meegemaakt hebben in het verleden, kunnen soms bepaalde mensen niet zien zitten....een bepaalde look, een stem, of zelfs een geur , kan een slechte herinnering aan het verleden naar boven halen, en dan kan een hond contact weigeren. Andersom ook, 'kiest' soms een hond blijkbaar ineens voor zijn bezoeker en reageert alsof hij die al jaren kent en dit zijn 'baasje' al is of wordt. Tijdens de kennismaking krijgt de kandidaat-adoptant ook de mogelijkheid om met de hond te gaan wandelen. Volgens ouderdom/gedrag van de hond zal een opvangouder meegaan of niet. Indien de opvangouder niet meegaat, wordt gevraag aan de candidaat-adoptant om een identiteitsbewijs in pand te laten.

4.   BEDENKTIJD

Daar we zeker willen zijn dat de beslissing wel doordacht is, vragen we aan de candidaat adoptanten om er eerst even een nachtje over na te denken voor ze hun definitieve antwoord geven. Ook onze medewerkster kan nog twijfels hebben en wilt dit eerst bespreken met onze verantwoordelijke. Na 1 à 2 dagen verwachten we uw beslissing. Gaat de adoptie door, dan kunt u een afspraak maken met het opvanggezin wanneer de hond opgehaald kan worden. Vraag van te voren welke voeding er in huis gehaald moet worden. Dit om het voedingspatroon niet plotseling te veranderen. Vergeet ook niet om te vragen welke maat van halsband/riem u moet meebrengen om de hond te kunnen afhalen.

5.   DE ADOPTIE

Bij het afhalen van de hond wordt de adoptieovereenkomst getekend, en het bedrag afgerekend, zoals bij de CV van de hond op de site vermeld staat. Ook de bepalingen van de adoptieovereenkomst staan te lezen op onze site . Lees het aub aandachtig door. Onze medewerkers blijven ter beschikking en helpen u graag met de vragen die u nog te stellen hebt over de praktische aanpak. Ook als we u raad kunnen geven staan we altijd paraat.

6.   ADOPTIE KOSTEN

Stichting S.O.S. Strays zet zich in om kansarme buitenlandse honden te helpen, maar heeft niet het doel daar zelf rijker van te worden. We moeten echter wel kostendekkend kunnen werken, zodat we nu en in de toekomst de honden kunnen blijven helpen en opvangen.
Daarom hanteren we voor adoptie de volgende tarieven, geldend sinds 1 juli 2021:

*Pups en honden tot 6 jaar:€ 325,--  
*Honden van 6 en 7 jaar:€ 275,--  
*Honden van 8 en 9 jaar:€ 215,--  
*Honden 10+ en Special Care:€ 115,--  

*Toeslag sterilisatie/castratie:€   60,-- / € 85,-- / € 110,--  (afhankelijk van gewicht, zie toelichting *)

We maken een onderverdeling tussen jongere en oudere honden, omdat we graag de oudere honden ook een kans willen geven. Indien de hond al in het buitenland gesteriliseerd of gecastreerd is sturen we, naast de vaste vergoeding per hond, de toeslag op naar desbetreffend asiel als tegemoetkoming in de gemaakte kosten hiervoor.

De gift staat voor deelname in onze gemaakte kosten voor transport, chip, europees paspoort, bloedtest, enting/ontworming, verzorging tijdens opvang. Ook voor honden die herplaatst worden vragen wij hetzelfde tarief. Hoewel hier geen transportkosten e.d. aan de orde zijn, hebben we deze gift ook hard nodig om overige onvoorziene (medische) kosten te kunnen dekken en honden in het buitenland te kunnen blijven helpen.

7.   VERDER VERLOOP NA ADOPTIE

We vragen u ons op de hoogte te houden van het welzijn van onze honden, zie bijlage adoptieovereenkomst. We zijn altijd geïnterresseerd naar alles wat u samen meemaakt en natuurlijk naar de ontwikkeling van de hond. De medewerkers van de stichting zien het als een onderdeel van hun verantwoordelijkheid om de adoptanten te helpen waar ze kunnen bij het begeleiden van uw hond tot een sociale, stabiele huishond.
Voor meer informatie hierover, lees de toelichting.
Foto's worden ook heel erg op prijs gesteld. Dikwijls wordt nieuws en foto's van de geplaatste honden op onze website geplaatst bij het onderdeel Happy End.

Ook de 'redders' in het land van herkomst vinden in het nieuws van adoptanten een aanmoediging om verder te werken. Zij worden dagelijks geconfronteerd met afschuwelijke situaties en hebben het goede nieuws nodig om moed te vinden om verder te vechten.

Vanaf de adoptie krijgt u ook maandelijks onze nieuwsbrief die u op de hoogte houdt van allerlei gebeurtenissen en van onze jaarlijkse ontmoetingsdag. Een dag waar iedereen naar uitkijkt en waar wij u en uw hondenvriend(en) hopen te ontmoeten.


Toelichting Sterilisatiekosten

In verband met de steeds hogere kosten van ook dierenartsenkosten in Spanje, moeten we de kosten van castratie/sterilisatie voor de honden aanpassen per gewicht. Net zoals in Nederland en België, rekenen de dierenartsen in Spanje immers de kosten van ieder chirurgische ingreep volgens het gewicht van de hond en de hoeveelheid narcose die nodig is.

Toeslag castratie/sterilisatie:
  • voor reuen/teven tot en met 12 kg:                        €  60,--
  • voor reuen/teven van 13 tot en met 30 kg:           €  85,--
  • Voor reuen/teven boven de 30 kg:                          € 110,--
  • Voor reuen boven de 30 kg & ouder dan 6 jaar:    €   85,--
De toeslag voor castratie/sterilisatie wordt, naast een vast bedrag per hond, INTEGRAAL gestort naar de dierenvrienden in het buitenland die de honden hebben gered, verzorgd, en klaargemaakt voor transport.
Wij rekenen op uw begrip bij deze aanpassing die alléén ingevoerd wordt ten voordele van de honden in het buitenland.

NAAR BOVEN