HOME
CONTACT
Postadres

Stichting S.O.S. Strays
p/a Van Steestraat 6
4453 AR 's-Heerenhoek - NL
Bankgegevens

ABN-AMRO nr: 57.13.42.612
IBAN: NL31ABNA0571342612
BIC CODE:   ABNA NL 2A
Overige contactgegevens

URL :   www.sos-strays.nl
E-mail: info@sos-strays.nl
KvK nr: 201.468.22E-mailadressen

Algemene informatie Steef info@sos-strays.nl
Contactpersoon honden ter adoptie

Zie CV per hond

Adoptiepagina

Algemeen nieuws na adoptie, volwassen honden Thessa en Kris updates@sos-strays.nl
Update en foto's voor Happy End pagina website Thessa updates@sos-strays.nl
Algemeen nieuws na adoptie, pups tot 1 jaar Thessa pups@sos-strays.nl
Problemen ivm gedrag/opvoeding/gezondheid

Team Nazorg

nazorg@sos-strays.nl

Herplaatsing van honden

Jildou

jildou@sos-strays.nl

Aanmelding en screening opvanggezinnen Esther esther@sos-strays.nl
Inwerken en begeleiding opvanggezinnen Esther esther@sos-strays.nl
Aanmelding en co÷rdinator blije rijders

Marleen

blijerijders@sos-strays.nl

Transport honden via luchthaven met passagiers

Marleen

luchthaven@sos-strays.nl

Co÷rdinator ROAD-project Aurelia aurelia@sos-strays.nl
Co÷rdinator FOS-project Aurelia aurelia@sos-strays.nl
Co÷rdinator inzamelen hulpgoederen Marleen goederen@sos-strays.nl
Beheer en inzamelen spaarpotten

Marleen

marleen@sos-strays.nl

Organisatie ReŘnie Steef / Freddy reunie@sos-strays.nl
Organisatie wandelingen voor adoptanten

Paul

wandeling@sos-strays.nl

Spreekbeurtpakketten Esther esther@sos-strays.nl
Nieuwsbrief

Ineke

nieuwsbrief@sos-strays.nl

Onderhoud Website Ineke/Thessa webmaster@sos-strays.nl

NAAR BOVEN