W I N N Y   S.
contactpersoon
voor meer info:
ineke@sos-strays.nl
+31(0)6-82075056
  Tussen 14.00 - 22.00 uur

Foto   [klik op foto voor vergroting]
Geslacht
Teef gesteriliseerd
Ras
Mix
Leeftijd
± 08/03/2017
Schouderhoogte
Grote middelmaat: 60 cm hoog en ca. 30 kg
Uiterlijk
Wit/zwart, kortharig.
Herkomst
Spanje, Madrid

De dierenbeschermingsorganisatie Adoptalo.com heeft geen asiel maar werkt met verschillende opvangplaatsen zoals opvanggezinnen en gehuurde plaatsen in een dierenpension op jaarbasis. Zij zetten zich vooral in om honden uit een dodingstation in Madrid te kunnen herplaatsen, ook in Spanje zelf, en proberen met voorlichting en campagnes de mensen te wijzen op diervriendelijkheid en de verantwoordelijkheid van de mens voor zijn dieren.
Verblijfplaats
Culemborg, in een opvanggezin met andere honden en katten.
Karakter WINNY is een vrolijke enthousiaste jonge hond. Ze is vriendelijk naar mensen, groot en klein. Ze is niet bang uitgevallen en lijkt zich snel aan te passen aan een nieuwe situatie. Toch is WINNY een hond die eventjes nodig heeft voor ze zich echt aan je hecht.
In huis is ze rustig aanwezig. WINNY vindt het heerlijk om bij je te liggen en mag graag geknuffeld worden. Ze kan zich ook goed vermaken met een speeltje, waarbij wel vermeld moet worden dat de knuffelbeestjes dit niet altijd "overleven".
Buiten is WINNY actief en ondernemend. Ze gaat graag wandelen en heeft veel energie. Ze loopt rustig met je mee aan de riem. Alleen als ze iets spannends ziet, zoals een andere hond, een kat of wegspringend konijn kan ze wel even trekken. WINNY heeft een redelijk sterk jachtinstinct en kan om deze reden niet overal loslopen. In een veilige en qua jachtinstinct prikkelarme omgeving mag ze loslopen. Ze vindt het dan heerlijk om te rennen, snuffelen en graven. Ze gaat wel op avontuur maar houdt je in de gaten en komt altijd weer terug. In de buurt van weilanden met schapen of ander (pluim)vee is het niet raadzaam WINNY los te laten, deze wil ze opjagen en mogelijk zelfs verwonden. Een omheining om een weiland houdt haar hierbij echt niet tegen.
WINNY kan eventjes alleen blijven, in het opvanggezin is dit in het bijzijn van andere honden. Bij terugkomst ligt ze in de vensterbank naar je uit te kijken. WINNY is geen hond die dagelijks lange uren alleen kan blijven. Hiervoor is ze te graag bij je in de buurt en wordt ongelukkig van te veel alleen zijn.
WINNY is een rustige tot trage eter, ze is hierbij best kieskeurig. In het opvanggezin eet ze apart, zodat ze de tijd krijgt om rustig haar bak leeg te kunnen eten. Ze heeft geen enkele vorm van baknijd.
WINNY kan mee in de auto, maar moet dan wel vastgezet of achter een hondenrek, anders wil ze graag naar voren klimmen om dicht bij je te zijn. Autorijden vindt ze niet eng of vervelend maar bij lange ritten wordt ze een beetje wagenziek. Ze gaat niet braken maar begint dan te kwijlen.
WINNY is zindelijk als ze voldoende wordt uitgelaten. Als WINNY nodig moet geeft ze dit aan door zachtjes te piepen en ze gaat dan bij de deur zitten.
Opvoedingstips
Om de beste kansen te hebben op een goede start is het belangrijk om inzicht in bepaald gedrag te krijgen zodat je hierop adequaat kunt reageren en de juiste begeleiding/opvoeding kunt geven. Lees hiervoor onderstaande teksten door:   [klik op de links]

    ø Basisopvoeding     ø Roedelgedrag     ø Angst/Onzekerheid     ø Verlatingsangst
Profielschets adoptant
WINNY past bij mensen die voldoende tijd hebben om actief met haar bezig te zijn en haar nog verder willen op voeden. Ze kan in een gezin met of zonder kinderen, ze is lief voor groot en klein. WINNY komt waarschijnlijk het beste tot haar recht samen met een andere hond als maatje. WINNY is geen beginnershond.
WINNY heeft voldoende beweging nodig, omdat ze niet overal los kan lopen zou mee gaan joggen met de baas of mee rennen aan de fiets heel goed bij haar passen.
Een huis met een tuin zal WINNY zeker kunnen waarderen maar deze moet echt goed en hoog genoeg omheind zijn, anders bestaat de kans dat WINNY (zonder toezicht) weet te ontsnappen en zelf op avontuur gaat.
WINNY is geen hond die dagelijks vele uren alleen kan blijven. Ze wordt hier ongelukkig van en kan uit frustratie wangedrag gaan vertonen.

LET WEL: Al onze honden hebben een (meer of minder heftig) verleden, hierdoor kunnen ze lichamelijke gebreken hebben door bijvoorbeeld minder goede voeding op jongere leeftijd, gebrek aan medische zorg of door verwaarlozing en/of mishandeling. Wij gaan er van uit dat u als adoptant zelf kunt bedenken of u draagkrachtig genoeg bent om eventuele medische kosten in de toekomst te kunnen betalen of om een huisdierenverzekering af te sluiten na adoptie. Wij doen onze uiterste best om onze honden zo goed als mogelijk ter adoptie aan te bieden en indien er medische problemen bekend zijn, zullen deze zeker gemeld worden.
Stichting S.O.S. Strays is niet verantwoordelijk voor onkosten na de adoptie.


Heeft u interesse, lees dan eerst de adoptie procedure door.
Bij andere honden
Sociaal en zelfzeker. In het opvanggezin kan WINNY, na de eerste kennismaking, goed overweg met de andere honden. Honden die ze buiten tegen komt wil ze graag begroeten, besnuffelen en daagt ze uit tot spelen. WINNY valt zelf niet uit naar andere honden, maar naar een hond die naar haar uitvalt zal ze zichzelf wel verdedigen.
Naar de katten van het opvanggezin is WINNY vriendelijk maar wel nieuwsgierig. WINNY kan daarom beter alleen bij katten die honden gewend zijn en zich hier niets van aantrekken. Wegrennende katten wil ze achterna gaan.
Bijzonderheden WINNY werd meerdere keren op straat gevonden en telkens opnieuw naar de perrera van Madrid gebracht. Doordat zij een chip had werd haar eigenaar getraceerd en werd zij steeds opnieuw door hem weer opgehaald. Volgens deze man had hij geen goede omheining en maakte WINNY daar telkens opnieuw gebruik van om zelf op pad te gaan.
De laatste keer dat dit gebeurde besloot men dat deze situatie te gevaarlijk was voor haar en mocht de eigenaar haar niet meer meenemen. Hij vertelde toen dat hij thuis acht pups had die hun moeder nodig hadden en dus wilde hij de hond toch terug. Dit werd geweigerd en uiteindelijk heeft hij afstand gedaan van de pups zodat deze bij hun moeder in de perrera kwamen.
Onze vriendin Marta van Adoptalo Madrid heeft zich direct bezig gehouden met deze familie en afgesproken met de beheerder van de perrera dat zij de pups mocht overnemen zodra ze bij hun moeder weg konden. Het liefst had zij ook WINNY zelf mee genomen, maar dit mocht niet vanwege een wettelijke bepaling aangezien haar eigenaar van haar geen afstand gedaan had. Er volgde een juridisch getouwtrek maar na vele weken van onzekerheid mag de ex-baas haar niet terug en werd WINNY vrij gegeven aan Adoptalo. Haar pups WUBBO, WAYLON, WILLOW, WINONA, WARSHA en WALTHER zijn eerder al naar Nederland gereisd en inmiddels gelukkig geadopteerd. Voor de twee overige pups werd via andere organisaties een thuis gezocht.

Wegens omstandigheden bij de adoptant, is WINNY terug ter herplaatsing.
Kosten: € 295,-- gift + € 85,-- toeslag
sterilisatie / castratie:   zie toelichting


voor deelname in onze   gemaakte kosten, en stelt ons in staat de
buitenlandse honden hier én in land van herkomst te blijven helpen.


De honden zijn allen ontwormd, geënt volgens ouderdom, gechipt, en in bezit van Europees paspoort. Ze werden voor vertrek uit Spanje dmv bloedproeven getest op de plaatselijke voorkomende zuiderse ziektes. De uitslagen waren negatief, dus gezond.
N.B.: Wanneer u interesse in één van onze hondjes heeft en daarvoor telefonisch contact met ons opneemt verzoeken wij u vriendelijk om bij geen gehoor zelf later nog eens terug te bellen. Wij trachten de onkosten aan telefoongesprekken zo laag mogelijk te houden zodat we het beschikbare budget optimaal aan het redden en verzorgen van de honden kunnen besteden. We hopen dat u hier begrip voor heeft.TERUG